Nijmegen Blijft in Beeld heeft één van de grootste collecties historische films over een stad en haar omgeving opgebouwd. Die collectie bestaat uit materiaal dat we hebben gekocht (bijvoorbeeld beelden van Polygoonjournaal, Imperial War Museum) maar vooral uit materiaal dat particulieren, instellingen en bedrijven ons hebben geschonken.
 
Wat doet de stichting met die films?
De deskundige vrijwilligers onderzoeken, beschrijven en archiveren het verworven materiaal. Vaak moeten films ook gerestaureerd of bewerkt worden, voordat ze worden gedigitaliseerd en voor raadpleging en vertoning geschikt zijn. 
Na bewerking worden de filmgegevens ingevoerd in een geautomatiseerd archiefsysteem zodat via titel, jaar, maar ook op trefwoorden de films op eenvoudige wijze terug te vinden zijn. Het filmmateriaal zelf is onderdeel van het archiefmateriaal van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Inmiddels is zo'n 55 km film aangeschaft, verkregen of gemaakt.
 
Digitaliseren
Tot voor kort vertoonden wij bij onze voorstellingen de beelden vanaf kopieën en heel soms vanaf de originele beelddragers, maar in alle gevallen analoog. Dat gaf tot voor kort de beste beeldkwaliteit. Nadelen daarvan zijn dat het materiaal kwetsbaar is (het breekt makkelijk, helemaal als het origineel films betreft) en kopiëren duur is. Het vertonen is vaak inspannend werk. Daarvoor moeten grote en zware projectoren meegenomen worden en de samenstelling daarvan is een redelijk omvangrijke klus.
Inmiddels zijn er betere technieken voor het kopiëren en bewaren van films in de vorm van digitalisering. De kwaliteit daarvan wordt steeds beter en de kosten lager. Digitaliseren is noodzakelijk want de kwaliteit van de originele beelddragers holt achteruit. Niets doen betekent dat de beelden voorgoed verloren gaan. 
Digitalisering van beeldmateriaal is onvermijdelijk. Net als alle archiefinstellingen, nationaal en internationaal, heeft het RAN alle beeldmateriaal (documenten, foto's, films) in 2009 gedigitaliseerd. Wanneer kan de informatie beter toegankelijk worden gemaakt en kunnen de originele informatiedragers beter geconserveerd worden. Dat betekent voor ons dat wij steeds meer op digitale wijze films gaan monteren en vertonen. Daarvoor hebben en gaan wij digitale montage- en projectieapparatuur aanschaffen, mede daardoor particuliere bijdragen, die wij hebben ontvangen in ons jubileumjaar 2009. Op deze wijze kunnen wij straks programmasamenstellen en meer vraaggericht werken.
 
Een deel van de collectie wordt geleverd met een rang en een financiële bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gedigitaliseerd. Het gaat om de unieke, meestal particulier vervaardigde films die de Tweede Wereldoorlog als onderwerp hebben. De omvang bedraagt ​​ca. zes uur beeldmateriaal, één van de grootste collecties in het land. Van de nieuwe aanwinsten na 2009 is bijna nog niets gedigitaliseerd. Dit is een van onze belangrijkste opgaven voor de toekomst. Wij zijn druk bezig de middelen hiervoor te verwerven.
 
Waar kan ik de collectie vinden?
Op de site van het Regionaal Archief zijn online zo'n 500 historische films te bekijken die de afgelopen 25 jaar zijn verzameld en beschreven zijn door de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld. De films zijn te vinden in de nieuwe Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief.
 
Waarom maken wij ook zelf opnamen?
De gebeurtenissen van vandaag zijn natuurlijk van belang voor de generaties van morgen en daarna. Zoals wij nu met belangstelling kijken naar historische beelden uit bijvoorbeeld het Rijke Roomsche Leven, uit de Tweede Wereldoorlog, de aanleg van het Goffertpark van het Nijmeegse straatbeeld uit het begin van de 20e eeuw, zo kijken onze achterkleinkinderen straks naar bijvoorbeeld de viering van 2000 jaar Nijmegen van de aanleg van de stadsbrug.
 
Acquisitie
Nijmegen Blijft in Beeld zoekt niet alleen films (bijvoorbeeld 16 en 8 mm), maar ook andere beelddragers, zoals video van dvd's. Criterium voor ons is dat de beelden herkenbaar over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nijmegen en omgeving gaan. De meeste films hebben wij ontvangen van particulieren, instellingen en bedrijven. Het materiaal
is meestal kosteloos, en soms onder bepaalde voorwaarden, aan de stichting overgedragen. Soms kopen wij ook materiaal aan, zoals interessante Polygoonjournaals of buitenlands materiaal met beelden over Nijmegen.
 
Welke beelden zoeken wij nog?
Er zijn films waarvan Nijmegen Blijft in Beeld weet dat ze bestaan, maar die wij (nog) niet in onze collectie hebben. Bijvoorbeeld de film over de Maria Omdracht uit 1958. De filmclub 'Meer Licht' heeft in dat jaar meegewerkt aan de opnames van die film. De film is uiteindelijk overhandigd aan pastoor Schellstraete van het klooster Brakkenstein in Nijmegen. Vanaf dat moment is deze film spoorloos verdwenen. Ook zijn wij op zoek naar belangrijke gebeurtenissen in Nijmegen van typisch Nijmeegse aangelegenheden zoals:
 
- De afbraak van de kerk in Hatert
- Eddy Otten oftewel "Gekke Eddy"
- Graodus fan Nimwegen (de buutreedner)
- De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
- Films van J Adolfs over de omliggende dorpen van Nijmegen
- Gymnastiekvereniging de Hazenkamp
- NEC
- Nijmeegse Postharmonie
- Bedrijven en bedrijvigheid
- De 'roerige' jaren '60 en '70 en de sociale bewegingen
- Muziek (klassiek, populair, jazz, pop)

Weet u waar wij deze beelden kunnen vinden of heeft u informatie over andere films? Neem contact op met ons via het contactformulier.

 
 

Een tip?

Kent u iemand die nog een oud filmblik heeft liggen, heeft u zelf iets of heeft uw bedrijf oude blikken die ze misschien willen wegdoen?